SẢN PHẨM ĐẶC TÍNH

VỀ CHÚNG TÔI

  • MORC  Building

Như Một doanh nghiệp công nghệ cao cấp nhà nước, Thâm Quyến MORC tuân thủ triết lý kinh doanh của khách hàng trước, hợp đồng được tôn vinh, tuân thủ tín dụng, chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp và đã vượt qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường ISO14001. Tất cả các sản phẩm do công ty sản xuất đã vượt qua chứng nhận chất lượng và an toàn từ cả cơ quan trong và ngoài nước, như CE, ATEX, NEPSI, SIL3, v.v., và đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý tài sản trí tuệ và hàng chục bằng sáng chế sở hữu trí tuệ.

KHU VỰC ỨNG DỤNG

Thêm tin tức

Tất cả các sản phẩm do công ty sản xuất đã vượt qua chứng nhận chất lượng và an toàn từ cả cơ quan trong và ngoài nước, như CE, ATEX, NEPSI, SIL3, v.v., và đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý tài sản trí tuệ và hàng chục bằng sáng chế sở hữu trí tuệ.